×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 10019

Zobrazení položek podle značky: ZČU Plzeň

Milovníci historie se mohou těšit na Archeologické léto

Katedra archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni se opět připojila k projektu Archeologické léto, který už potřetí pořádají Archeologické ústavy Akademie věd ČR v Praze a v Brně ve spolupráci s dalšími pracovišti. V doprovodu archeologů mohou lidé navštívit více než 90 zajímavých míst po celé republice. Plzeňští archeologové zvou na šest lokalit v Plzeňském, Ústeckém, Středočeském i Jihočeském kraji.

Archeologové Fakulty filozofické letos opět představí zříceninu Manského domu v areálu hradu Křivoklát, kde se prohlídky s úspěchem konaly už vloni, zájemce zavedou také na zříceninu hradu Vlčtejn, do archeoskanzenu v plzeňské zoo, na jihočeské hradiště Kněží hora u Katovic a na tvrz Tichá. Stejně jako vloni nabízí veřejnosti také jedinečnou příležitost vidět na vlastní oči právě probíhající výzkum, který odhaluje mohylu u Račiněvsi na Ústecku.

Opět platí, že účast na většině prohlídek Archeologického léta je bezplatná, nicméně kvůli kapacitě je nutné si místa zarezervovat.

Plzeňský kraj

Vlčtejn (7. 7. v 10:00) – Menší hrad s palácem jako hlavní obrannou i obytnou stavbou sehrál klíčovou roli za husitských válek i na počátku 2. poloviny 14. století, kdy se stal centrem rožmberských držav v regionu. Výklad bude zaměřen nejen na stavební podobu hradu, ale také na rozbor majetkoprávní situace v této oblasti na počátku 2. poloviny 14. století. Prohlídku zříceniny připravuje Fakulta filozofická ZČU a Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha.

Archeoskanzen pravěku Plzeň (23. 7., 24. 7., 20. 8. a 21. 8. v 10:00, 12:00, 14:00 a 16:00) – Jádro archeoskanzenu v areálu Zoologické a botanické zahrady města Plzně sestává z osady starší doby železné (halštatské), kterou tvoří především tři domy (nadzemní sloupový dům a dvě polozemnice), odkryté v západních Čechách. V osadě se dále nachází hrnčířská pec, dvě ohniště a přístřešek s jílem, doprovázejí ji záhony se starými a tradičními odrůdami rostlin. Návštěvníci mohou objekty a stavby vidět celoročně, ale během Archeologického léta si prohlédnou také jejich interiéry a uvidí ukázky rozmanitých činností a řemesel, to vše s odborným výkladem. Některé činnosti si také vyzkoušejí. Prohlídku připravuje Fakulta filozofická ZČU a spolek Oživená (pre)historie.

Ústecký kraj

Račiněves – Vražkov (9. 8. v 16:00) – Takzvanou dlouhou mohylu, pohřební monument z pozdní doby kamenné, představí prohlídka během probíhajícího archeologického výzkumu. Závěr podlouhlé stavby byl v prostoru pískovny v Račiněvsi objeven při záchranných archeologických výzkumech v roce 1998. Mohyla byla dlouhá několik desítek metrů a široká asi šest metrů. Pravděpodobně jde o eneolitickou mohylu podobnou té, která byla prozkoumána již v 70. letech 20. století v Březně u Loun. Konstrukčně jsou tyto mohyly odlišné od těch zkoumaných v loňském roce v nedalekých Dušníkách a Vražkově, ale jsou přibližně stejného stáří. V Čechách se podobných objektů zachovalo velmi málo. Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost seznámit se s metodami a postupy terénního archeologického výzkumu, prohlédnout si právě objevené artefakty a poznat nejnovější výsledky interdisciplinárního projektu, zaměřeného právě na výzkum pohřebních monumentů pozdní doby kamenné.

Středočeský kraj

Manský dům hradu Křivoklát (8. 7., 15. 7. a 22. 7. v 10:00) - Na konci 14. století vznikl v severozápadní části areálu hradu Křivoklát opevněný komplex, tvořený plochostropým palácem a obytnou věží, oddělený od prvního hradního nádvoří úzkým komunikačním koridorem. Podle archeologických nálezů sloužil potřebám především ušlechtilých hradních manů, příčinou jeho zániku se stal rozsáhlý požár, který 18. března 1422 zachvátil značnou část hradu a vedl ke vzniku unikátní „pompejské“ situace, která se stala zdrojem jednoho z nejvýznamnějších vzorků středověké hmotné kultury z hradního prostředí v Evropě. Na prohlídku Manského domu a vybraných částí hradu Křivoklát naváže od 13 hodin prohlídka výstavy v Hamouzově statku, kde jsou instalovány nálezy z výzkumu raně středověkého pohřebiště ve Zbečně. Prohlídku připravují Fakulta filozofická ZČU a Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, ve spolupráci s Muzeem T. G. M. Rakovník.

Jihočeský kraj

Kněží hora u Katovic (4. 7. a 11. 7. ve 14:00) - Výšinné sídliště z období pravěku a opevněné hradiště raně středověkého stáří představuje výraznou kulturní památku a jedno z nejrozsáhlejších opevněných sídel raně středověkého období v jižních Čechách. K vidění je celá řada dobře zachovaných terénních objektů vzniklých lidskou činností, zejména fortifikační systémy v podobě několikanásobných valů a příkopů. Hradiště tvoří nejen centrální část, ale také několik předhradí s množstvím různých bran a vstupů. Kromě starších archeologických výzkumů byla tato lokalita zkoumána v letech 2016–2017 při studentských praxích katedry archeologie Fakulty filozofické, díky kterým se podařilo odhalit řadu nových skutečností.

Tvrz Tichá (14. 7. v 11:00) - Středověký opevněný objekt v Tiché se nachází na nejasné hranici mezi hradem a tvrzí a díky více než deset let trvajícímu archeologickému výzkumu se řadí k nejlépe prozkoumaným opevněným středověkým lokalitám v jižních Čechách. V minulých letech procházela Tichá rozsáhlou rekonstrukcí. Obnoveno bylo poslední patro věže a nově bylo v předpolí lokality vystavěno muzeum. V rámci výkladu bude věnována pozornost pravěkým depotům nalezeným v bezprostředním i širším okolí. Součástí prohlídky bude návštěva nově otevřeného muzea. Prohlídku zříceniny připravuje Fakulta filozofická ZČU a Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, ve spolupráci s Archeologickým ústavem Jihočeské univerzity a Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích.

Zdroj: ZČU

Fakulta strojní Západočeské univerzity bude mít nového děkana

Fakultu strojní Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) povede od října 2022 Vladimír Duchek. Z osmnáctičlenného akademického senátu fakulty se pro jeho zvolení vyslovilo deset senátorů.

Školy na Plzeňsku budou pro výuku regionální historie využívat webový portál

Žáci čtvrtých a pátých tříd základních škol v Plzni a Rokycanech budou kromě pracovních listů a leporela využívat pro výuku regionální historie webový portál ze Západočeské univerzity (ZČU) zaměřený na dějiny plzeňského regionu od prvního osídlení po sametovou revoluci. Do konce měsíce ho budou testovat učitelé vlastivědy ve třech základních školách. Autory projektu Digitální stopy regionální historie jsou didaktici a historici ZČU. 

Plzeňská studentka zvítězila se svoji kreslenou knížkou pro děti na prestižní soutěži v Itálii

Kreslená dětská kniha studentky plzeňské fakulty designu a umění Kateřiny Illnerové zvítězila v soutěži na Mezinárodním knižním veletrhu v Turíně. Kniha Lost in Porcelaind, která nejvíce oslovila mezinárodní porotu, sleduje cesty osamělého rybáře, který byl původně jen vzorem na porcelánové váze. Jednoho dne mu však vítr sfoukne klobouk a on se jej vydá hledat. Během cesty prochází různými druhy porcelánu a interaguje s jejich vzory.

Větší komfort pro studenty. ZČU zrekonstruovala vysokoškolskou kolej za 106 milionů

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) zrekonstruovala vysokoškolskou kolej s 391 lůžky. Kompletní obnova budovy v Máchově ulici, která se studentům otevře od nového akademického roku v září, přišla na 106 milionů korun bez daně, 60 procent pokryla dotace ministerstva školství. Kolej naproti Borskému parku nově nabízí ubytování pouze v jedno- a dvoulůžkových pokojích, o něž je dlouhodobě největší zájem.

Právnické fakultě v Plzni hrozí omezení akreditace!

Národní akreditační úřad (NAÚ) zahájil řízení k omezení akreditace na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Rozhodl tak na základě provedené kontroly, která konstatovala závažné nedostatky při uskutečňování magisterského studijního programu Právo a právní věda. Na twitteru o tom informovala Česká televize. Její informace dnes potvrdil zástupce akreditačního úřadu Jiří Smrčka. Úřad podle něj zjistil nedostatky v nastavení přijímacích zkoušek. Škola může omezení akreditace zabránit nápravou chyb, dodal. Podle mluvčí univerzity Šárky Staré vedení školy věří tomu, že fakulta dokáže své postupy obhájit.

Archeologové z Plzně zkoumají v cizině zaniklé římské město kousek od Říma

Archeologové plzeňské Západočeské univerzity (ZČU) ve spolupráci s italským Muzeem moře a starověké námořní plavby v Santa Seveře provádějí archeologický výzkum zaniklého římského města Castrum Novum v dnešní obci Santa Marinella, 50 kilometrů severně od centra Říma. Castrum Novum je poslední kvalitně dochovaná přímořská pevnost z období republiky, a tedy i světový unikát, řekla Klára Preusz z katedry archeologie Fakulty filozofické ZČU, která tam zahájila průzkumy už před deseti lety.

Zvládnout příliv uprchlíků pomáhají i studenti

Stejně jako v dobách covidových pomáhají studenti Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni při uprchlické krizi. Několik desítek z nich pracuje v adaptačních skupinách, přímo na školách, pomáhají s tlumočením, s hlídáním dětí a dalšími činnostmi.

Západočeská univerzita se připravuje na příchod dalších studentů z Ukrajiny, charita už pořádá sbírku

Na útok ruských ozbrojených sil na území Ukrajiny a současnou eskalaci ozbrojeného konfliktu už reagovala také Západočeská univerzita či charita. Pro své ukrajinské studenty a zaměstnance zřídila Univerzita e-mailovou linku podpory, kromě toho se připravuje také na příchod dalších studentů z Ukrajiny. Charita pak vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc obyvatelům zasažených oblastí. Z krizového fondu zároveň uvolnila půl milionu korun na bezprostřední pomoc.

Mezinárodní tým v čele s vědkyní ze ZČU vyvíjí materiál pro skladování vodíku

Mezinárodní tým v čele s českou vědkyní z Fakulty strojní plzeňské Západočeské univerzity (ZČU) vyvíjí materiál pro skladování vodíku. Využil by se jako jeho zásobárna v dopravních prostředcích či domech, které si vyrábějí vodík třeba ze sluneční energie. Projekt vedený Ludmilou Kučerovou se věnuje vývoji materiálu schopného pohlcovat vodík za co nejpříznivějších podmínek. 

Vědci z Plzně vytvořili technologii pro zpracování až 200 let starých katastrálních map

Odborníci z Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni vytvořili ve spolupráci s firmou Gepro technologii a softwarové nástroje pro zpracování a souvislé zobrazení starých katastrálních map. Mapy z let 1826 až 1843 si budou moci v budoucnu prohlédnout zájemci na webovém mapovém portálu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

První fakulta Západočeské univerzity už přechází na on-line výuku

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni přešla ve středu 24. listopadu na on-line výuku. Vedení fakulty takto rozhodlo s ohledem na epidemickou situaci a také na skutečnost, že charakter vyučovaných předmětů tuto změnu ve formě výuky umožňuje. Informovala o tom mluvčí Západočeské univerzity Šárka Stará.

Archeologové z Plzně našli stopy dávného osídlení v oblasti hedvábné stezky

Sedm sídlištních pahorků, které poskytují obraz o životě na známé euroasijské hedvábné stezce od 1. tisíciletí před Kristem, nalezli archeologoové Fakulty filozofické Západočeské univerzity v rámci své výzkumné expedice v jižním Kyrgyzstánu.

Fakulta ekonomická má jasno o tom, kdo ji povede další čtyři roky

V čele Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni bude stát i v následujícím čtyřletém období dosavadní děkanka Michaela Krechovská. Pro její setrvání se ve středu 3. listopadu vyslovilo všech 12 přítomných členů 15členného akademického senátu fakulty. Své druhé funkční období zahájí Michaela Krechovská 1. března 2022.

Absolventi pedagogické fakulty zůstávají u školství, ukázal průzkum

Většina absolventů pedagogických fakult po dokončení studia odchází demotivována mimo školství. Podobná tvrzení se vyskytují ve společnosti a nechybala ani v nedávných předvolebních prohlášeních politiků. Výsledky šetření, které každoročně mezi absolventy provádí Fakulta pedagogická ZČU, ale opakovaně ukazují zcela jinou skutečnost.

Univerzitní upír bude opět vysávat krev

Od 2. do 4. listopadu se na Transfuzním oddělení Fakultní nemocnice Plzeň uskuteční už 24. semestrník tradiční akce Západočeské univerzity v Plzni Univerzitní upír. Darovat krev se chystají studenti i zaměstnanci. Připojit se k nim ale může kdokoliv z veřejnosti.